Vacatures

Het vacatureoverzicht geeft aan voor welke bestuurs- en commissiefuncties momenteel behoefte is aan vrijwilligers om aan die functies invulling te gaan geven. Druk op bij een functie voor meer informatie over die functie.

Naast deze functies is er altijd de mogelijkheid tot het uitvoeren van ondersteunende taken als trainer, coach, begeleidend ouder, barcoördinator etc. Wil je graag iets doen voor de club en staat de functie die jou leuk lijkt er niet bij ? Neem dan gerust contact op en laat ons weten wat je zou willen doen, dan brengen we je in contact met de daarvoor verantwoordelijke functionaris of commissie.

Voorzitter
Vice voorzitter De vicevoorzitter is ondersteunend aan de voorzitt
Commissielid Sponsorcommissie
Tosti-ouder Barcommissie Ondersteuning Voorbereiden van tosti's
Commissielid D-weekend commissie
Commissielid Feestcommissie
Commissielid Feestcommissie
Lijncoördinator TC C jeugd
Lijncoördinator TC C jeugd
Commissielid Arbitrage Planning jeugd
Coördinator Coronacoordinatie
Voorzitter Privacycommissie De voorzitter van de Privacycommissie vertegenwoor