Inleveren vervoerspas vóór 4 Juni

Nieuws
Dinsdag 23-4
 
Het hockey-seizoen loopt op zijn einde. Ook dit jaar bestaat weer de mogelijkheid om de vervoerspassen in te leveren. Op deze pasjes kun je aangeven wanneer je waarvoor ingepland stond om te rijden. Dit geldt ook voor toernooien. Meerijden met het team zonder de vervoersdienst te vervullen kan niet worden gedeclareerd.

Als je (nog) niet in bezit was van een vervoerspas, dan kun je het bijgevoegde document gebruiken om af te drukken en in te vullen.

Het inleveren van de vervoerspas kan bij:
Ronald de Reus
Plantage 174
1943 LR Beverwijk

De ingevulde vervoerspas kan uiteraard ook per e-mail worden gestuurd naar [email protected].

Let erop dat je de vervoerspas inlevert of opstuurt vóór 4 juni 2019.

Let er bij het invullen goed op dat de handtekening is geplaatst en tevens het IBAN rekeningnummer incl NAW-gegevens, waarop de vergoeding kan worden overgemaakt, is ingevuld. Uitbetaling van het vervoersgeld vindt plaats aan het begin van het nieuwe seizoen.
 
Jeugd Bijlage