Richtlijn invullen DWF seizoen 2018-2019

Nieuws
Woensdag 12-9
 
Voor de invoering van het digitale wedstrijdformulier werden de papieren wedstrijdformulieren nagenoeg altijd gezamenlijk met de tegenpartij ingevuld. Eventuele incidenten, frustraties en dergelijke konden dan vaak onderling worden uitgesproken en was de zaak opgelost. Door de invoering van het digitale wedstrijdformulier is dit niet verbeterd. In bijgevoegd document staan de richtlijnen voor het invullen van het DWF voor seizoen 2018-2019.

Voor het niet tijdig afronden of het oneigenlijk gebruik maken van het opmerkingenveld van het DWF zal door het bestuur van Overbos aan het betreffende team een boete worden opgelegd. De boete bestaat uit een geldelijke boete van € 15,00.

Lees bijlage voor alle informatie.
 
Algemeen Bijlage