Droevig bericht

Nieuws
Dinsdag 9-10
 
Wij ontvingen het uiterst droevige bericht dat Ruud Kramer, de vader van Lars uit JC1 afgelopen zondag na een ziekbed is overleden. De begeleiding van JC1 zal Lars en zijn  teamgenoten ondersteunen daar waar mogelijk. Wij leven als vereniging mee in het grote verdriet dat de familie Kramer en alle betrokkenen momenteel met zich meedragen. Wij wensen de gehele familie Kramer de komende periode heel veel sterkte toe.
 
Algemeen