Zaalleiding: wat houdt dit precies in ?

 
Zondag 1-12
 
Elk team dat aan de zaalcompetitie mee doet zal één of meerdere keren worden ingedeeld om de zaalleiding te verzorgen. Zorg ervoor dat je voor aanvang van de competitie weet wanneer jouw team de zaalleiding verzorgt. Wil je het helemaal goed doen, maak dan een schema en zet de zaalleiding als teamtaak in LISA.

Voor de invulling geldt:
 • de zaalleiding bestaat uit minimaal 2 personen (beiden 18 jaar of ouder);
 • de zaalleiding moet herkenbaar zijn als zaalleiding, dus geen spelers in sporttenue;
 • als zaalleiding ben je verantwoordelijk voor de zaalleiding, het is dus niet de bedoeling dat je dan gaat fluiten, coachen en/of zelf spelen;
 • vul thuis de speeltijden van de wedstrijden in;
 • de zaalleiding beschikt over Bondsreglement 2018, zaalspelreglement 2016 en schadeformulier (zie verderop in dit bericht voor verwijzingen).

In de zaal geldt:
 • de zaalleiding is een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig;
 • de zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma dat de balken neergelegd cq opgeruimd worden; de spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen (bij jeugdwedstrijden eventueel ouders aanwijzen voor neerleggen cq opruimen van balken);
 • controleer op gebruik zaalschoenen, anders schoenen uitdoen;
 • inspelen gebeurt alleen tussen de balken;
 • de zaalleiding controleert op aangebrachte c.q. ontstane schades en vult bij geconstateerde schade een schadeformulier in;
 • zorg voor overdracht van relevant informatie als je de zaaldienst van iemand overneemt of als iemand de zaaldienst van je overneemt.

Voor de wedstrijden geldt:
 • wedstrijden duren 2x 20 minuten met maximaal 5 minuten rust. Shake hands blijft achterwege;
 • de tijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd, ongeacht of beide teams en scheidsrechters speelklaar zijn;
 • de tijd blijft lopen, ook bij blessures, kaarten en strafballen;

Daarnaast ziet de zaalleiding ook toe op de uitrusting van de spelers en keepers, het invullen van het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF), scheidsrechters en de wedstrijdduur. De zaalleiding neemt actie op geconstateerde onregelmatigheden zoals het te laat komen van een team.

Alle bovengenoemde informatie kun je nalezen in de Factsheet Zaalleiding. Kijk ter voorbereiding ook naar de 3 minuten durende video Zaalleiding, hierin worden de belangrijkste taken doorgenomen.

Overige voor de zaalcompetitie van belang zijnde documenten:

We wensen jullie een fijne zaalcompetitie toe.
 
Zaalhockey