Geen zaalhockey bij Overbos

Nieuws
Dinsdag 13-10
 

 

Afgelopen week heeft de KNHB haar besluit over de zaalhockey competitie gecommuniceerd (link naar KNHB bericht).In het kort komt het erop neer dat de zaalhockey competitie (vooralsnog) in een aangepaste vorm doorgaat, maar dat het besluit tot deelname bij de verenigingen zelf ligt.

 

We hebben als bestuur de onderbouwing van de bond uitvoerig bekeken, overlegd met diverse commissies binnen Overbos, middels een enquête de interesse bij onze leden gepolst en overlegd met de verenigen om ons heen. Jammer genoeg hebben we moeten besluiten om Overbos dit jaar niet in te schrijven voor de zaalcompetitie. Dit was een lastige beslissing, maar we zijn ervan overtuigd dat dit het beste besluit is voor Overbos en haar leden.

 

De belangrijkste argumenten waarom we dit besluit hebben genomen, hebben betrekking op de mogelijke gezondheidsrisico’s van onze leden (sporthallen, andere regio’s ), het feit dat de competitie niet de opzet zal kennen die we graag willen (sportief en organisatorisch) en de grote financiële risico’s die ontstaan als we ons met de huidige onzekerheden committeren aan het zaalseizoen.

 

Wij begrijpen dat voor veel leden deze beslissing een teleurstelling is en daarom beloven we er alles aan te doen om met een goedalternatief buitenprogramma (o.a. midwintercompetitie)te komen en er zo toch een mooie hockeywinter van te maken. Hierover binnenkort meer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Het bestuur van BHC Overbos

 
Algemeen