Welk ontwerp voor het nieuwe clubhuis vind jij het mooist?

Nieuws
Woensdag 14-10
 
De bouwcommissie en het bestuur van BHC Overbos hebben een aantal ontwerpers gevraagd om vrijblijvend een ontwerp te maken voor het nieuwe clubhuis. De ontwerpen zijn gemaakt aan de hand van een Programma van Eisen (PvE). Het PvE is samengesteld samen met de diverse commissies van Overbos.

Er zijn drie ontwerpen geselecteerd die realiseerbaar worden geacht. 

"Het clubhuis is voor velen van ons, min of meer, een tweede thuis. Daarom vinden wij, de bouwcommissie en het bestuur, het belangrijk dat iedereen zijn of haar mening kan geven. Wij hopen op deze wijze een clubhuis te realiseren dat zoveel mogelijk leden aanspreekt" aldus Bestuurslid Accommodatie Thomas Gerritsen. 

Wij roepen onze leden op om hun mening, met eventuele onderbouwing, te geven via een anonieme ledenpeiling. Deze kan tot en met zondag 25 oktober worden ingevuld. Voor het invullen heb je een wachtwoord nodig, dit is per e-mail aan onze leden en vrijwilligers verstuurd. Mocht je dat niet hebben ontvangen, neem dan contact op met [email protected].

Wij streven ernaar om tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober inzicht te geven in de uitkomst van de peiling.

Neem voor het invullen van de peiling de Samenvatting van het Programma van Eisen door, daar zijn de ontwerpen namelijk op gebaseerd. Neem daarna de bij deze peiling behorende ontwerpdocumenten goed door. Alle documenten staan op de website; ga na het inloggen met lidnummer en wachtwoord naar het menu Club -> Documenten en selecteer dan de map genaamd Bouw clubhuis. In deze map staat per ontwerp een document genaamd Ontwerpvoorstel met volgnummer 1, 2 of 3. Van twee voorstellen is er een separaat document met een toelichting van de betreffende ontwerper.

Bij voorbaat dank voor jouw mening!

De Bouwcommissie
 
Accommodatie