Van de voorzitter: er komt meer water voor terug

Nieuws
Woensdag 4-11
 
Lezers van het Dagblad Kennemerland hebben waarschijnlijk al opgemerkt dat daar afgelopen zaterdag een extra editie "Van de voorzitter" in is gepubliceerd. Als gastschrijver wilde Roy Breurken graag delen dat op de plek van de vijver in het verleden ook al een hockeyveld was en dat er met alle geplande wijzigingen feitelijk meer water voor terug komt op het moment dat op de plek van de vijver weer een hockeyveld zal worden aangelegd. Hieronder het door Roy geschreven opiniestuk.
 
Landgoed Adrichem stond donderdag opnieuw op de agenda van de Beverwijkse gemeenteraad. Voor BHC Overbos een belangrijke stap in dit project.

Na deze raadsvergadering heeft Overbos nu goedkeuring voor het afsluiten van een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten, die nodig is om ons clubhuis te bekostigen.

Belangrijk onderdeel in dit project is "het veld op de vijver." Dit onderwerp krijgt terecht veel aandacht, recent in deze krant en op sociale media. Helaas is er over dit onderwerp ook veel onjuiste en eenzijdige informatie.

Het klopt dat BHC Overbos de wens heeft om een vierde veld op de vijver te realiseren, hierdoor zal ons nog te bouwen clubhuis aan de Hoflanderweg centraal gelegen zijn tussen de vier velden. Sinds de quick scan in 2018 is het vierde veld op de vijver voorzien. Overigens lag er voor de realisatie van de vijver een hockeyveld op die plek.

Er wordt op dit moment gesuggereerd dat door het veld op de vijver, deze volledig gedempt wordt. Dit is niet juist. De recente tekeningen van de gemeente laten zien dat de vijver voor een deel gedempt wordt. Daarnaast wordt in het park Overbos het water dat verdwijnt méér dan gecompenseerd door het verbreden van de al bestaande meander. Tot slot verdwijnen de twee velden die nu op ons complex liggen en zal hier uitbreiding van het park plaatsvinden. Door verplaatsing van BHC Overbos en de velden naar Landgoed Adrichem komt er dus meer park en water in de omgeving.

Het veld niet op de vijver realiseren is voor Overbos geen optie. Dit zou betekenen dat een van de huidige velden blijft liggen. De bewoners van de Heemskerkweg zullen dan nog steeds overlast ondervinden van de hockeyers op dit veld.

We zien uit naar verdere realisatie van het Landgoed en park Overbos zodat Beverwijkers hier gezamenlijk van kunnen genieten.

Op onderstaande luchtfoto uit de jaren zeventig is links van de sporthal een hockeyveld te zien, op de plek waar tegenwoordig een vijver is.


 
Van de voorzitter