Lidmaatschap BHC Overbos seizoen 2021-2022 opzeggen en aanmelden

Donderdag 15-4
 
Hoewel het huidige seizoen voor iedereen binnen Overbos niet naar wens is verlopen, gaan we in de laatste maanden extra inzetten op meer aanbod. Zowel voor de jeugd, maar zeker ook voor de senioren gaan we op geleide van de versoepeling van COVID-maatregelen zoveel mogelijk activiteiten opschalen. Ook in de zomerperiode zijn we van plan om voor iedereen en net name de seniorenactiviteiten aan te bieden, maar daarover later meer.  

Opzeggen lidmaatschap 

Ondanks alles moeten we als vereniging alvast naar volgend seizoen kijken en starten met de voorbereiding. Hiervoor is het van belang te weten op hoeveel leden we volgend seizoen kunnen rekenen. De datum voor het opzeggen van het lidmaatschap nadert en een opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 mei plaats te vinden.  

Als je niet zeker weet of je volgend seizoen lid kunt blijven, bijvoorbeeld in verband met studie, stage, eindexamen, selectietraining andere club etc., stuur dan voor vóór 1 mei een bericht naar de ledenadministratie. Dan overleggen we wat het beste bij jouw situatie past. 

Het opzeggen van het lidmaatschap ná de uiterlijke opzegtermijn brengt kosten met zich mee. 

Op de website meer informatie over opzeggen en alles wat hiermee samenhangt.   

Half lidmaatschap senioren 

Aanvraag voor half-spelend senioren lidmaatschap dient vóór 1 mei bij de ledenadministratie te zijn ingediend. Zo'n aanvraag geldt voor één seizoen, waarna je automatisch weer heel-spelend lid wordt. Met een half-lidmaatschap kun je samen met een ander half-lid deelnemen aan de competitie maar is niet van toepassing op selectie- en opleidingsteams. 

 
Met vriendelijke groet,
Bestuur BHC Overbos
 
 
Algemeen