Neemt uw bedrijf deel aan het bouwteam voor ons nieuwe clubhuis?

Donderdag 29-4
 
Beste leden,

Wij, de bouwcommissie en het bestuur, zijn de volgende stappen voor de realisatie van het nieuwe clubhuis aan het voorbereiden. Wij zijn daarvoor onder andere op zoek naar geschikte en beschikbare bouwgerelateerde bedrijven die willen, en kunnen, deelnemen aan het beoogde bouwteam. Er zijn al een aantal bedrijven die zich reeds gemeld hebben, maar wij willen uiteraard niemand tekort doen door gegadigden geen kans te geven om zich concreet te melden. 

Mocht u een geschikt bouwgerelateerd bedrijf met interesse en capaciteit weten of dat zelf zijn, dan kan het betreffende bouwgerelateerd bedrijf uiterlijk 14 mei een e-mail sturen naar [email protected] . Wij zullen uiteindelijk de geschikt geachte bedrijven vragen om vrijblijvend een elementenraming of bouwdeelbegroting te maken voor (elementen van) de realisatie van het nieuw clubhuis. De verwachte aanvang van de bouw van het clubhuis wordt in Q2 van 2022 verwacht.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

De bouwcommissie.
 
Algemeen