Gedeeltelijke restitutie van contributie voor senioren

Nieuws
Vrijdag 11-6
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 mei jongstleden, besloten de aanwezige leden een restitutie van een deel van de contributie mogelijk te maken voor seniorenleden. 

Voor de senioren tot en met 26 jaar is dat 12,5% van de contributie. Voor 27 jaar en ouder is dat 17,5%. 

Er zijn drie mogelijkheden. Restitutie per bank, laten bijschrijven op uw barkaart, of u schenkt het bedrag aan de club in welk geval het wordt gebruikt voor de inrichting van de bar in ons nieuwe clubhuis. 

U kunt uw keuze kenbaar maken via dit formulier. Let op, dit kan uiterlijk tot en met 30 juni 2021.  
Senioren