Algemene Leden Vergadering 11-05-2022; extra bijdrage voor nieuw clubhuis

Dinsdag 10-5
 
Woensdagavond tijdens de Algemene Leden Vergadering van BHC Overbos wordt het contributievoorstel 2022-2023, inclusief een extra bijdrage voor de financiering van het nieuwe clubhuis van € 25 gedurende drie jaar, in stemming gebracht. 
Het bestuur ontving de suggestie dit essentiële punt nogmaals bij onze leden onder de aandacht te brengen en geeft hierbij gehoor aan dit voorstel.
Voor de ALV zijn alle leden uitgenodigd, hij begint om 20 uur in het clubhuis. De stukken behorende bij deze vergadering zijn te vinden op onze website, na inloggen via Club, Documenten, Ledenvergadering.
 
Algemeen