Inleveren vervoersdeclaratie

Nieuws
Maandag 30-5
 

Het hockeyseizoen 2021-2022 is bijna afgelopen. Ook voor dit seizoen bestaat de mogelijkheid om de vervoersdeclaratie in te leveren. Op de vervoersdeclaratie kan worden aangegeven wanneer er volgens officieel schema is gereden. Meerijden met het team zonder de vervoersdienst te vervullen kan niet worden gedeclareerd.

Voor juiste verwerking dient de declaratie (vervoerspas) in de bijlage volledig worden ingevuld. Onvolledig ingevulde declaraties worden niet in behandeling genomen.

De ingevulde declaratie (vervoerspas) graag voor  1 juli 2022 sturen naar [email protected].

Let er bij het invullen goed op dat het juiste IBAN rekeningnummer inclusief NAW-gegevens, waarop de vergoeding kan worden overgemaakt, is ingevuld. Uitbetaling van het vervoersgeld vindt uiterlijk  aan het begin van het nieuwe seizoen plaats.

 
Jeugd Bijlage