Spelregel onder de loep: De hoge bal of scoop

Nieuws
Zaterdag 10-9
 
De hoge bal of scoop leidt vaak tot discussie. Hoe beoordeelt de scheidsrechter:

Fase 1 - Vertrek:
Het enige beoordelingscriterium is en blijft hier "gevaar”. Zorg daarom dat de tegenstander op 5 meter afstand staat. Wanneer deze tegenstander doelbewust gevaar wil creëren door in de baan van de scoop te springen, zonder enige intentie om de bal op een normale wijze te spelen, dan bestraf je deze tegenstander en niet degene die de bal omhoog speelde.

Fase 2 - Vlucht:
Net als bij het vertrek beoordelen we de scoop in de lucht op gevaar.

Fase 3 - Landing: 
De basis voor de hoge bal is regel 9.10. "Spelers mogen niet binnen 5 meter komen van een tegenstander die een neerkomende bal probeert aan te nemen, totdat de bal door die tegenstander is ontvangen en onder controle gebracht en zich op de grond bevindt. De bal mag binnen 5 meter, maar buiten speelafstand, onderschept worden mits dit veilig gebeurt.” 

Optie 1 - Onderschepping tijdens de vlucht:
Bovenstaande spelregel geldt altijd, mits een speler de bal veilig in de lucht kan onderscheppen. De onderschepping wordt puur en alleen beoordeeld op gevaar. De interceptie van de hoge bal in de lucht mag ook binnen 5 meter gebeuren, mits uiteraard niet gevaarlijk. 

Optie 2 - Landing:
De basisregel is dat spelers niet binnen 5 meter van een tegenstander mogen komen die een hoge bal ontvangt totdat deze onder controle is gebracht én op de grond is. Het beoordelen wie de oorspronkelijke ontvanger is, gebeurt op 20 meter van de landingsplaats. Als het onduidelijk is wie de oorspronkelijke ontvanger is, dan krijgt de tegenstander van degene die de bal omhoog speelde, het recht om de bal te spelen. Als je de situatie als gevaarlijk inschat, fluit dan zo snel mogelijk. Staat een speler niet op 5 meter, maar doet die geen poging om de bal te spelen, dan heb je de mogelijkheid om hier niet voor te fluiten en voordeel te geven. Of dit kan, hangt mede af van het niveau van de wedstrijd en de discipline van de spelers.

Bal stuitert opnieuw op:
Een stuiterbal na het neerkomen van een hoge bal beoordeel je, net als bij de eerste keer neerkomen, op afstand. Regelmatig komt het bij het neerkomen van een hoge bal voor dat de bal nog door stuitert. Na de (hoge) stuit geldt nog steeds de 5 meter afstand en beoordeel je als het nodig is opnieuw wie de oorspronkelijke ontvanger is. De regel die geldt bij de hoge bal is dus van toepassing; dit is de hoofdregel. Ook hier kun je laten doorspelen als het niet gevaarlijk is, bijvoorbeeld als de bal niet gevaarlijk door stuitert (vrije ruimte of bijvoorbeeld onder de knie). Het alleen op gevaar beoordelen voor de stuit is dus niet correct. Een stuiterbal is eigenlijk gewoon een nieuwe hoge bal of scoop.
 
Arbitrage