Sponsoring

BHC Overbos benut sponsorgelden specifiek voor de ontwikkeling en opleiding van haar jeugdleden. Sponsoren kunnen dus een directe bijdrage leveren aan deze ontwikkeling en opleiding. BHC Overbos biedt sponsoren een platform voor meer zichtbaarheid en de gelegenheid tot het afficheren van hun maatschappelijke (sport)betrokkenheid. Rabobank IJmond is onze hoofdsponsor.

In de afgelopen jaren zijn de traditionele opties voor bord- en teamsponsoring behoorlijk uitgebreid. Zo is een club-app in gebruik genomen en zijn er diverse informatieschermen in het clubhuis. Via deze ‘nieuwe’ media zijn er meerdere mogelijkheden voor het communiceren vanuit een bedrijf of organisatie.Onderstaand is een overzicht opgenomen van de basiselementen voor sponsoring met de bijbehorende basisprijzen (alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW). Sponsoring kan plaatsvinden door de keuze voor één onderdeel, maar er kan ook een mooie combinatie samengesteld worden. Natuurlijk is het daarnaast mogelijk om gezamenlijk een maatwerkpakket te ontwerpen voor bijvoorbeeld een specifiek doel of onderwerp.

Borden en doeken
Een traditionele vorm van sponsoring blijft de bord- en doeksponsoring. Doeksponsoring is op een aantal plaatsen in overleg mogelijk. Borden zijn er in de maat 300x65 cm en kunnen hangen op Veld 1, Veld 2 of aan buitenkant van deze velden. Het bord of doek wordt in opdracht en naar ontwerp van de sponsor gefabriceerd. Een indicatie van de kosten voor de vervaardiging van een bord bedragen € 200,-.

Per seizoen is de bijdrage van de sponsor aan de vereniging per bord:
  • € 400,- voor veld 1 en de buitenkanten van de velden.
  • € 300,- voor veld 2.
Teamsponsoring
Met teamsponsoring wordt een team (met uitzondering van Heren 1 en Dames 1) ondersteund met materiaal, naar keuze van de sponsor. Voorbeelden hiervan zijn shirts, pakken, tassen, sweaters of een combinatie hiervan. De sponsor mag naam en logo voeren op het materiaal en schaft dit materiaal in overleg met BHC Overbos zelf aan. Aanvullend wordt per seizoen een bijdrage aan de vereniging geleverd:
  • € 300,- voor een eerstelijnsteam (A1, B1 en C1).
  • € 50,- voor F-teams.
  • € 200,- voor de overige teams.
Website
Een sponsor kan een logo of boodschap op de website van BHC Overbos laten plaatsen met een link naar de eigen website. De prijs per seizoen is € 200,-.

Club-app
De Overbos-app heeft ruim 2000 gebruikers die met de app onder andere hockeynieuws, wedstrijd- en trainingsschema’s en uitslagen bekijken. Onderaan de verschillende app-pagina’s kan een logo staan met een link naar een pagina met door de sponsor gewenste tekst en uiteraard een link naar de eigen website. De prijs per seizoen is € 200,-.

Infoschermen
Via zogenoemde narrowcasting kan een sponsor zijn logo, slideshow of reclamefilmpje, via een scherm in het clubhuis, aan de 1000 leden, gastspelers en toeschouwers laten zien. De basisprijzen per seizoen zijn:
  • € 200,- voor een logo of slideshow van maximaal 7 seconden.
  • € 400,- per seizoen voor een reclamefilmpje van maximaal 40 seconden.
Andere tijdsduren zijn in overleg mogelijk.

Contact
Vul voor vragen of aanmelding het contactformulier in (selecteer functie/commissie Sponsoring).