Vrienden van Overbos

Het kan wel eens voorkomen in een vereniging dat er een nieuw initiatief geboren wordt of dat er voor een bepaalde jeugdactiviteit een bedrag mist. Dat bedrag is dan net niet in de begroting opgenomen, of er kleeft een zeker risico aan een dergelijk nieuw initiatief. Dat die jeugdactiviteit of dat nieuwe initiatief dan niet door kan gaan zou reuze jammer zijn. Door donateur van Vrienden van Overbos te worden kunnen we die nieuwe initiatieven wel ondersteunen, kan dat toernooitje wel doorgaan, of kan die ene wipkip nu wel geplaatst worden.

Vrienden van Overbos is een stichting voor eenieder die de club een warm hart toedraagt. Iedereen kan "vriend" worden door een vast bedrag per jaar beschikbaar te stellen.Doel

Als donateur van Vrienden van Overbos stort u gedurende langere tijd jaarlijks een vast bedrag. Bijvoorbeeld € 50,- per seizoen. Op die manier willen we een fonds creĆ«ren van waaruit activiteiten van BHC Overbos gefinancierd kunnen worden. Dan hebben we het niet over de activiteiten die normaal in een begroting van een vereniging zijn opgenomen, maar juist over nieuwe initiatieven, eenmalige activiteiten, hockeykampen, clinics of die juist die ene wipkip of dat doeltje. In principe dus nieuwe of vernieuwende activiteiten, of die jaarlijkse terugkerende activiteit waar ieder jeugdlid naar uitkijkt. We willen benadrukken dat bij de honorering van aanvragen activiteiten voor de jeugd voorrang hebben.

Beheerscommissie

Het bestuur van BHC Overbos draagt de formele verantwoordelijkheid over het fonds, maar heeft die verantwoordelijkheid gedelegeerd aan een beheerscommissie. Deze beheerscommissie bestaat uit vijf personen: een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Uw geld komt op een aparte bankrekening te staan. De beheerscommissie besluit autonoom over de uitgaven. In de jaarlijkse vriendenvergadering wordt verantwoording afgelegd. De Vrienden van Overbos wijzen uit haar midden een kascommissie aan en het heeft de voorkeur dat ten minste één lid door het bestuur van BHC Overbos benoemd moet worden.

Bijdrage

Als u Vriend van Overbos wordt, geeft u bij aanmelding aan welk bedrag u per seizoen wilt doneren. Tot wederopzegging wordt dit bedrag jaarlijks (in september) van uw bankrekening afgeschreven. We gaan uit van een bijdrage van € 50,- per seizoen, maar hoger of lager mag natuurlijk ook.

Jaarvergadering

Eén keer per seizoen belegt de beheerscommissie een vergadering voor alle Vrienden. In deze vergadering wordt verantwoording afgelegd, worden plannen aan u voorgelegd en bieden we u als Vriend een kopje koffie of thee aan. Sober dus, omdat we vinden dat het geld aan de jeugd besteed moet worden. Na afloop kunt u natuurlijk gezellig nazitten en (voor eigen rekening) een consumptie nuttigen.