Organisatie

Een grote sportvereniging vereist een degelijke organisatie; een organisatie die voor een groot deel door vrijwilligers wordt gevormd.

De organisatie wordt geleid door het bestuur, dat naast de functies van voorzitter, penningmeester en secretaris bestaat uit bestuursleden die zich bezig houden met hockeytechnische zaken, communicatie en accommodatie. Zie het bestuursoverzicht voor de samenstelling van het bestuur.

Het bestuur wordt ondersteund door diverse functies en commissies die zich bezig houden met bijvoorbeeld de ledenadministratie, arbitrage, wedstrijdsecretariaat, materialen, evenementen etc. Voor een overzicht en samenstelling van de commissies log je in en ga je in LISATeam naar menu Club ->Organisatie.

Op hun beurt worden diverse commissies weer ondersteund door leden en ouders/verzorgers van jeugdleden voor het uitvoeren van taken als trainer, coach, teammanager, begeleidend ouder, scheidsrechter, barcoördinator etc. Ouders/verzorgers van jeugdleden zorgen met elkaar voor het invullen van de vervoersdienst en bardienst.Vele handen maken licht werk is een spreekwoord dat hier zeker van toepassing is. Op die manier blijft de hoeveelheid vrije tijd die per vrijwilliger wordt besteed tot een minimum beperkt. Voor elke taak geldt dat ons streven is om nieuwe vrijwilligers goed in te werken en te begeleiden. Een overzicht van open functies die de commissies hebben vind je op de pagina Vacatures. Daar lees je ook waar je meer informatie kunt krijgen over taken als begeleidend ouder en barcoördinator.

Aan het einde van elk seizoen benoemt het bestuur een aantal vrijwilligers tot Begeleidend Ouder van het Jaar, Trainer-Coach van het Jaar en Vrijwilliger van het Jaar. Daarnaast kent BHC Overbos veel Leden van VerdiensteEreleden en Erevoorzitters; zie hiervoor het overzicht Bijzondere leden.