Contributie

Jaarlijks worden in de algemene ledenvergadering in juni de contributies voor zowel het veld als de zaal voor alle hockeycategorieën opnieuw vastgesteld.

Contributie 2021/2022

A jeugd 1e lijns *
€ 382
A jeugd
€ 327
B jeugd 1e lijns *
€ 382
B jeugd
€ 327
C jeugd 1e lijns *
€ 361
C jeugd
€ 306
D jeugd 1e lijns *
€ 348
D jeugd
293
E jeugd
288
F jeugd
244
G hockey
€ 206
Kabouter 129
Puppies 173
 
Senioren 1e lijns *
€ 408
Senioren
353
Senioren 1/2 spelend
229
Senioren niet spelend
129
Hockey7 - Plus
250
Hockey7 - Standaard
€ 207
Hockey7 - Half
135
Trimmers € 211
 
Zaalhockey lijnteams
€ 75
Zaalhockey senioren en jeugd t/m E8 **
€ 65
Zaalhockey E6/F jeugd
€ 20
 
Vervoer jeugd
9
Inschrijfgeld
€ 40

* In de vermelde bedragen is € 55 toeslag voor lijn- of opleidingsteams opgenomen; dit bedrag wordt afzonderlijk geïncasseerd c.q. in rekening gebracht.
** Voor senioren wordt in overleg wordt trainingsruimte ter beschikking gesteld.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 40. Indien leden na opzegging zich na 1 jaar wederom als lid aanmelden zijn zij inschrijfgeld verschuldigd.

Half lidmaatschap senioren
Aanvraag voor half-spelend senioren lidmaatschap dient vóór 1 mei bij de ledenadministratie te zijn ingediend. Zo'n aanvraag geldt voor één seizoen, waarna je automatisch weer heel-spelend lid wordt. Met een half-lidmaatschap kun je samen met een ander half-lid deelnemen aan de competitie maar is niet van toepassing op selectie- en opleidingsteams.

Blessure, zwangerschap, stage en verhuizing
Als je jouw lidmaatschap tijdens het seizoen opzegt dan ben je tot het einde van het seizoen volledig contributieplichtig. Uitzonderingen zijn: langdurige blessure, zwangerschap of verhuizing buiten de regio (>75 km).

Als je door langdurige blessure, zwangerschap of studie, stage en verhuizing buiten onze regio (>75 km) niet meer kan spelen en je meldt dit voor 15 december van het lopende seizoen dan ontvang je 40% contributie min de bondsafdracht retour. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Is er sprake van afmelding met een van bovenstaande redenen tussen 15 december en 1 februari van het lopende seizoen, dan ontvang je 25% retour min de bondsafdracht. Inschrijfgeld wordt niet terugbetaald. Na 1 maart van het lopende seizoen is geen restitutie van de contributie mogelijk. Gedeeltelijke restitutie volgens bovenstaande regels kan eenmalig worden aangevraagd bij de penningmeester. Dit kan niet twee seizoenen achter elkaar, dus zeg je lidmaatschap op tijd op!

Contributie na 15 december
Leden die zich tijdens het seizoen aanmelden zijn het volledige contributiebedrag verschuldigd. Als je je aanmeldt na 15 december van het lopend seizoen, dan betaal je de halve contributie.

BHC Overbos verstuurt de facturen per e-mail. Het niet ontvangen hebben van de factuur ontslaat u niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Vervoersgeld wordt in rekening gebracht op de eerste contributiefactuur van spelende jeugdleden. Het bedraagt € 9 per spelend kind. Aan het einde van het seizoen kunt u de ingeplande rijbeurten declareren. Het daarvoor benodigde vervoerspasje vind u in LISATeam onder het menu Documenten, kopje Algemeen.

Indien er nog vragen zijn over de contributie stuur dan een bericht naar de penningmeester.