Lidmaatschapsverplichtingen ouders/verzorgers

Seniorleden alsook ouders/verzorgers van jeugdleden dienen op een bepaalde manier een bijdrage te leveren aan de vereniging. Daar horen o.a. bar- en vervoersdiensten bij. Hieronder geven wij inzicht in hoe deze diensten worden ingedeeld:


·Vervoersdienst

·Bardienst

·Vrijstelling


Vervoersdienst


Het indelen van de vervoersdiensten voor de jeugdteams gebeurt met ondersteuning van LISA (het computersysteem van Overbos). Per week worden er voor ongeveer 30 wedstrijden via LISA vervoersdiensten ingedeeld. Per team kan per dag voor elke uitwedstrijd een x aantal ouders (3 voor een 6-tal en 4 ouders voor een 8- of 11-tal) worden opgesteld.

In LISA wordt bijgehouden hoe vaak een ouder voor een team heeft gereden.


Helaas geeft LISA niet makkelijk inzicht wanneer een ouder/verzorger heeft gereden. Zij kunnen meerdere kinderen in verschillende teams hebben, per weekend worden ze slechts éénmaal opgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat een ouder/verzorger eigenlijk voor een team zou moeten worden opgesteld om te rijden maar dat dat verhinderd wordt omdat er al voor aan ander team gereden wordt door betreffende ouders/verzorgers. Dat kan leiden tot het feit dat andere ouders/verzorgers dan tweemaal achter elkaar rijden. Aan het eind van het seizoen zal elke ouder/verzorger zoveel als mogelijk evenveel keren gereden hebben voor een team.


Tot slot wijzen we op de mogelijkheid om vooraf aan te geven als men een bepaald weekend niet kan rijden. Zolang de vervoersdiensten niet zijn ingepland voor dat weekend kan men dit per e-mail naar [email protected] kenbaar maken. Hier maken een aantal ouders reeds gebruik van. Mochten de diensten al zijn ingepland voor dat weekend, dient men onderling in het team te ruilen (laat dit dan weten, dan laten de 'tellers' ook de juiste waardes zien!) Uiteraard geldt dat als ouders/verzorgers elke uitwedstrijd willen rijden, dit ook gemeld kan worden. Ouders/verzorgers zonder auto (dit dient uiteraard wel aan ons gemeld te worden, voorafgaand aan elk seizoen) worden niet ingedeeld maar bij hen zal worden getracht ze vaker bij de bardiensten op te stellen.


Voor vervoersdienst bij zaalhockey gelden de volgende regels:


·Per team wordt vervoer geregeld voor de heenreis en voor de terugreis.

·Indien er tussen de twee te spelen wedstrijden meer dan een uur zit, worden er voor zowel de heen- als de terugreis rij-ouders opgesteld (concreet dus 8 ouders, 4 ouders heen en 4 andere ouders terug).

·Indien er minder dan een uur tussen de wedstrijden zit, worden dezelfde ouders voor zowel de heen- als terugreis opgesteld (concreet dus 4 ouders).

·Voor de zalen in Beverwijk en Heemskerk wordt geen vervoer geregeld, m.a.w. kinderen gaan op eigen gelegenheid / met eigen vervoer heen.

 

Verder gelden uiteraard de regels welke gesteld staat onder Vervoersdienst.


Bardienst


Ouders/verzorgers van jeugdleden worden ingedeeld voor bardienst op zaterdag. Ons streven is om je maximaal één keer per seizoen voor deze dienst in te delen. Bardienst heb je op een dag dat het team van je kind thuis speelt en zoveel mogelijk rond de tijd van zijn of haar wedstrijd.


Een bardienst duurt twee uur. Uiteraard sta je er niet alleen voor. Er zijn altijd barcoördinatoren aanwezig die elk minimaal acht keer per seizoen vier uur bardienst hebben. Zij hebben de kennis en ervaring om de meest voorkomende situaties aan te kunnen. Op zaterdagochtend zijn er drie barcoördinatoren, ’s middags zijn dat er twee. Samen met de barcoördinatoren spreek je af welke werkzaamheden je het best uit kunt voeren.


De bardienst wordt ingedeeld op basis van de thuisspelende teams. Je ontvangt minimaal 5 dagen voor de bardienst bericht op het e-mailadres / de e-mailadressen die in het profiel van je kind staan. Als dat alleen een mailadres van je kind is, is het belangrijk dat zij of hij dat tijdig doorgeeft. Een profiel kan meerdere e-mailadressen hebben, dus je kunt ook je eigen adres toe (laten) voegen.


Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan dien je vervanging te regelen binnen het team van je thuisspelende kind. Geef je vervanging uiterlijk 2 dagen voor je dienst door aan [email protected], zodat het schema kan worden aangepast.


Seniorleden worden ingedeeld voor bardienst op zondag. Ieder seniorenteam wordt per seizoen drie à vier keer opgesteld om bardienst te draaien. Er zijn 2 shifts die op zondag worden ingedeeld, namelijk openen en sluiten. Een team dat staat opgesteld om bardienst te draaien speelt die zondag altijd thuis en wordt ingedeeld voor bardienst voorafgaand aan of na de eigen wedstrijd. Een shift duurt ongeveer vier uur. Het team bepaalt vervolgens zelf wie in die vier uur achter de bar staan.


Vrijstelling


Binnen de vereniging zijn vele activiteiten die door vrijwilligers worden uitgevoerd. Voor de hierboven beschreven diensten gelden de volgende vrijstellingen:


·Barcoördinatoren zijn vrijgesteld van vervoersdienst *.

·Bestuursdienst (wedstrijdtafel zaterdag) is vrijgesteld van vervoersdienst en van bardienst *.

·Ouder/verzorger-coaches zijn vrijgesteld van bardienst.

·Ouders/verzorgers die regelmatig wedstrijden fluiten zijn vrijgesteld van bardienst.

·Bestuursleden en leden van vaste commissies zijn vrijgesteld van bardienst.


* Tenzij in een team meerdere ouders/verzorgers barcoördinator zijn of bestuursdienst doen, in die gevallen wordt toch een aantal vervoersdiensten ingepland. Voor zaalhockeywedstrijden geldt geen vrijstelling van vervoersdienst.


Voor alle vrijstellingen geldt dat deze als zodanig in LISA duidelijk moeten zijn.