Van de voorzitter: terugblik ALV en blik op de toekomst

Nieuws
Vrijdag 6-11
 
Woensdag 28 oktober j.l. had onze vereniging onze eerste online algemene ledenvergadering (ALV). Na het einde van een seizoen legt het bestuur enkele maanden daarna verantwoording af voor het gevoerde (financiƫle) beleid. De jaarrekening en onderliggende stukken worden daarvoor door de kascommissie bekeken en de kascommissie verleent, als men akkoord is, decharge aan het bestuur. Ondanks corona hebben we afgelopen seizoen geen verlies gemaakt, dit was mede te danken aan de subsidies van de overheid en enkele maatregelen die het bestuur getroffen heeft. Daarnaast heeft het merendeel van de leden geen restitutie aanvraag gedaan, waarvoor dank.

Helaas ziet dit seizoen er vooralsnog somber uit. Na een aangepaste start, met regels, registratie, vrijdagavond shifts etc. heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen. Dat begon met het sluiten van de bar, waardoor we een groot deel van de inkomsten missen. Op dit moment wordt er door de senioren niet gespeeld, gelukkig kan de jeugd gewoon doortrainen en onderlinge wedstrijden spelen. Voor de senioren zijn er wel plannen in de maak om (aangepast) te trainen. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar letterlijk en figuurlijk de schade (deels) inhalen.

Tijdens de ALV is er ook een update gegeven over ons nieuwe clubhuis. De bouwcommissie heeft d.m.v. een peiling alle leden opgeroepen om input te geven over de huidige voorstellen. Hieruit is veel informatie gekomen waarmee de bouwcommissie weer verder kan. Lees hier meer over in het uitgebreide artikel.

Landgoed Adrichem is de laatste weken weer volop in het nieuws. Recent heeft de raad besloten dat de gemeente garant staat voor onze lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een essentiƫle voorwaarde voor ons om een lening te verkrijgen en hiermee ons clubhuis te realiseren. Daarnaast is de raad akkoord met de schadeloosstelling die we als vereniging krijgen indien het veld op de vijver niet gerealiseerd wordt.

Het veld op de vijver of eigenlijk het dempen van de vijver leidt bij een aantal partijen en inwoners tot weerstand. Helaas is er over dit dempen van de vijver onjuiste informatie bekend en wordt het halve verhaal verteld. Daarom heb ik hier in het Noord Hollands Dagblad van zaterdag 31 oktober een artikel over geschreven. De vijver wordt namelijk gedeeltelijk gedempt en niet volledig, waardoor er op de plek van de vijver nog steeds water blijft. De meander in park Overbos wordt verbreed zodat daar meer water opvang mogelijk is. Tot slot verdwijnen de velden 1, 2 en het miniveldje, en deze ruimte komt toe aan het park. Een deel van de vijver verdwijnt dus, maar er komt meer water en park voor terug. Wat veel mensen ook niet weten is dat er vroeger op de plek van de vijver een hockeyveld lag.

Ik ben blij dat ondanks corona er m.b.t. tot de realisatie van het landgoed en ons clubhuis vooruitgang geboekt wordt, zodat dit steeds een stapje dichterbij komt.

Blijf veilig.

Roy 
 
Van de voorzitter