Inleveren vervoersdeclaratie

Nieuws
Maandag 27-5
 

Het hockeyseizoen 2023-2024 is bijna afgelopen en is het tijd om de vervoersdeclaratie in te leveren. Op deze declaratie kan worden aangegeven wanneer er volgens officieel schema is gereden. Meerijden met het team zonder de vervoersdienst te vervullen kan niet worden gedeclareerd.

Voor juiste verwerking dient de declaratie (vervoerspas) in de bijlage volledig te worden ingevuld. Onvolledig ingevulde declaraties kunnen niet in behandeling worden genomen. De ingevulde declaratie (vervoerspas) graag voor 16 juni 2024 sturen naar [email protected].

Let er bij het invullen goed op dat het juiste IBAN rekeningnummer (inclusief NAW-gegevens) waarop de vergoeding kan worden overgemaakt, is ingevuld. Uitbetaling van het vervoersgeld vindt uiterlijk aan het begin van het nieuwe seizoen plaats.

 
Jeugd Bijlage