Sportiviteit en Respect

BHC Overbos onderschrijft de campagne van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Hockey voor Iedereen. Een ieder moet zich veilig en prettig kunnen voelen op een hockeyclub. Ongeacht achtergrond, huidskleur, religie, gender of geaardheid.

Het speerpunt van die campagne is dat elk mens een leven lang moet kunnen genieten van sport. Dit kan alleen als iemand zichzelf kan zijn en met plezier op het veld of daar omheen kan staan. Helaas is dat nog niet altijd het geval.

BHC Overbos heeft sinds het najaar van 2017 een commissie Sportiviteit en Respect. Deze probeert vanuit een positieve aanpak het gedrag van iedereen op het sportcomplex te verbeteren. De commissie kan beleid formuleren dat het bestuur van de vereniging vervolgens zal uitvoeren.

BHC Overbos heeft een duidelijk regelement en ook duidelijke clubregels. Het bestuur handhaaft die.

De commissie Sportiviteit en Respect vraagt spelers, coaches en vooral ook toeschouwers zich vooral bij hun eigen rol te houden en die van anderen te respecteren. Sporters sporten, coaches coachen, supporters supporten en scheidsen scheidsen. Zo genieten we samen het meest van de hockeysport.