Coach Corner


Welkom op de Coach Corner van BHC Overbos

Bij BHC Overbos is het een feestje om te mogen hockeyen. Onze jeugd kan zich lekker uitleven in de wedstrijden en trainingen en ouders vermaken zich langs de lijn, drinken samen een drankje, netwerken, noem maar op. Dat kan allemaal bij onze club. Maar er komt veel bij kijken om het voor de jeugd mogelijk te maken om te kunnen hockeyen. Het coachen van wedstrijden is hierbij een zeer belangrijk onderdeel.

In de Coach Corner van BHC Overbos vind je veel achtergrondinformatie over het coachen of begeleiden van teams in de diverse leeftijdscategorieën. BHC Overbos en de KNHB hebben diverse materialen beschikbaar om coaches te ondersteunen in hun taak. De Coach Corner zal geregeld worden aangevuld met documenten en video’s.

Wat is Coachen
Het vakgebied ‘coachen’ is veel omvattend. Het gaat allereerst om vakinhoudelijke kennis voor diverse leeftijdscategorieën. Daarnaast is ook belangrijk hoe je als coach en als mens omgaat met de spelers/speelsters en hun teams. Daar komt bijvoorbeeld het thema veiligheid om de hoek kijken of het geven van motiverende feedback bij kijken.

Positief Coachen
Wat zeg je vlak voor een spannende wedstrijd tegen je spelers? Wat doe je als de training voor geen meter loopt? Hoe ga je om met schreeuwende ouders langs de lijn? Veel trainers en coaches hebben behoefte aan tips over dit soort zaken. In dit artikel worden aspecten belicht, waarmee trainers, coaches en clubs zelf aan de slag kunnen. Over de ‘emo-tank’ van spelers, succesfactoren en valkuilen. Positief Coachen helpt trainers en coaches bij het begeleiden van kinderen op het sportveld. Op die manier kunnen de jeugdspelers zich optimaal ontwikkelen en zullen zij minder snel afhaken. Bovendien wordt het voor trainers en coaches ook leuker!

Drie principes van positief coachen
  1. De term ‘winnaar’ herdefiniëren
    Een positieve coach zorgt dat zijn spelers niet focussen op het winnen en wat verliezen zou betekenen. Dit vergroot immers de kans op verliezen! Hij legt de nadruk op wat de spelers zelf moeten doen. Kortom, hij leert de spelers om taakgericht te zijn in plaats van resultaatgericht. Ook gaat het bij Positief Coachen niet om vergelijkingen met anderen, maar om persoonlijke ontwikkeling. Als de spelers vervolgens alles eruit halen water op dat moment in zit en zichzelf steeds verbeteren, zijn ze winnaars! Zelfs als ze een wedstrijd verliezen.
  2. De ‘emo-tank’vullen
    Een positieve coach legt het accent op wat wél goed gaat. Dat werkt aantoonbaar beter dan altijd maar negatief zijn. Hij vult de ‘emo-tank’ van zijn spelers door complimenten te geven, waardering uit te spreken, te luisteren en aan te moedigen. Dit in plaats van alleen maar kritiek te geven, te corrigeren, te negeren en te veroordelen. Spelers werken dan harder, geven minder snel op en zijn beter coachbaar.
  3. Focus op je eigen opdrachten
    Spelers doen het beter als zij zich weten te concentreren op hun eigen opdrachten. Het is daarom van belang dat zij zich niet laten afleiden door zaken die zij zelf toch niet onder controle hebben, zoals de kracht van de tegenstander of de beslissingen van de scheidsrechter. Dit brengt namelijk onzekerheid met zich mee. Focussen doet een positieve coach onder andere door zijn spelers te leren dat sterke tegenstanders je juist uitdagen. En dat scheidsrechters respect verdienen, ook als ze fouten maken
Wil je verder lezen of meer informatie:

Coachen breedteteams
Voor de coaches doet de club een beroep op de ouders. Meestal krijgt de technische commissie niet voldoende aanmeldingen van ouders die een team willen coachen. In dat geval gaan technische commissie en categorieleiding jeugd op zoek naar coaches. Voorkeur gaat uit naar coaches die speelervaring hebben. Per team mogen zich maximaal twee coaches aanmelden. Van coaches mag verwacht worden dat ze spelinzicht hebben, met plezier positief coachen, teambuilding promoten, oefenwedstrijden regelen, invallers regelen, iedere wedstrijd wedstrijdformulier digitaal invullen en de coachavond bezoeken aan het begin van het seizoen. Ter ondersteuning van de coach wordt voor elke team 1 of 2 managers aangesteld aan het begin van het seizoen. De managers verzorgen alle logistieke zaken rondom het team. Coaches met weinig ervaring, maar ook anderen, kunnen zich verdiepen in het coachboekje (voor O8 tot en met O18) en gebruik maken van de KNHB hulpmiddelen.
Opleidingen
Het opleiden van de coaches bij BHC Overbos vindt plaats door middel van interne workshops gegeven door een vertegenwoordiger van de KNHB of de technisch manager van BHC Overbos.

Vanuit de KNHB zijn er op BHC Overbos door Ton Wisse (KNHB) drie workshops gegeven in de periode april-september 2019 over verschillende onderwerpen met betrekking tot coachen. Bekijk hier de presentaties van de verschillende workshops: