G-hockey

In september 2012 is BHC Overbos gestart met G-hockey.

Voor wie is G-hockey bedoeld ?

G-hockey is bedoeld voor jongeren/mensen vanaf 8 jaar die niet rolstoelafhankelijk zijn, waarbij de beperking (verstandelijk en/of lichamelijk) van dien aard is, dat zij cognitief en sociaal emotioneel niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten binnen het reguliere hockey.

Wanneer ?

Iedere woensdag van 17.00 tot 18.00 uur en iedere zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur trainen we onder leiding van enthousiaste Overbos trainers. We beginnen met de warming-up en daarna gaan we oefeningen doen, zoals overspelen, slalom, verdedigen, pushen en nog veel meer. Er is voor deze tijden gekozen, omdat er dan veel jeugd op de club aanwezig is. Dat komt de integratie ten goede. Na de training op zaterdag is het clubhuis geopend zodat de kinderen samen nog wat kunnen drinken en na praten, samen met ouders, begeleiders, trainers en overige leden van de club.

Competitie

Sinds september 2013 nemen wij ook deel aan de G-competitie van de KNHB. Wedstrijden kunnen worden gespeeld als de spelers een bepaald niveau hebben, zodat zij op een veilige en plezierige manier kunnen hockeyen. Wij spelen 6-tal hockey op een ┬╝ veld. Wij spelen zoveel mogelijk volgens de standaardregels, hier kan vanaf worden geweken om de veiligheid van de spelers te waarborgen, een voorbeeld hiervan is het spelen met een oranje bal i.p.v. een witte omdat deze beter zichtbaar is voor een bepaalde speler. Wij spelen af en toe een oefenpartijtje tegen een ander team van Overbos, of tegen een G-team van een hockeyclub uit de directe omgeving. Daarnaast doen we mee met toernooien bij ander clubs.

Opleiding

Het G-team heeft via de KNHB G-worshops gevolgd, gegeven door Tischa Neve. Enthousiasme en hockeykennis zijn belangrijk voor een goede G-begeleider, maar daarnaast is het van essentieel belang dat de begeleiders kennis hebben van de verschillende kinderen waar zij mee omgaan. De trainers zijn onderricht over de achtergronden van de beperkingen of handicaps en hebben advies gekregen hoe met deze kinderen om te gaan.

Ouders

Ouders spelen een belangrijke rol bij het inlichten van de trainer over de medische situatie van hun kind, zodat daar bij de trainingen rekening mee kan worden gehouden. Daarnaast staan zij als vaste supporters langs de lijn om de spelers aan te moedigen en verwachten we van de ouders dat zij de kinderen rijden bij toernooien en uitwedstrijden.

Lidmaatschap

Nieuwe leden tot de leeftijd van 18 jaar zijn van harte welkom! Geïnteresseerde spelers mogen eerst drie keer mee komen doen, om te kijken of ze hockey leuk vinden.

Alle G-hockeyers die deelnemen aan activiteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien, etc.) georganiseerd door de KNHB of haar verenigingen, zijn automatisch lid van de KNHB en daardoor vallen zij ook onder de door de vereniging afgesloten verzekering voor haar leden.

Informatie/vragen: [email protected].
Lid worden : vul het inschrijfformulier in.