Ruimte met regels

Op het sportcomplex van BHC Overbos gebruiken we zowel buiten als binnen de ruimte met regels ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus. Deze regels gelden voor iedereen: sporters, vrijwilligers en bezoekers. Wij vertrouwen erop dat iedereen de regels in acht neemt, want voorlopig blijft gelden:Het Hygiëneprotocol is gebaseerd op het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en het Protocol heropening horeca van Koninklijke Horeca Nederland.

Op deze pagina geven wij een samenvatting van het protocol in de volgende categoriën:
De volgende basisregels gelden:
 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • bent u 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (zowel binnen als buiten, met uitzondering van het beoefenen van sport);
 • was vaak uw handen;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
In het clubhuis kunt op op een aantal plekken uw handen desinfecteren, zoals in de centrale hal, in de hal voor de toiletten achter de bar en in de keuken.

Trainingen en wedstrijden
Voor sporters, trainers, coaches en begeleiders gelden de volgende regels:
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben;
 • voorafgaand (zoals tijdens de warming-up), tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • vermijd buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten fysiek contact, zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten uw huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen;
 • vermijd geforceerd stemgebruik of zingen op en langs het veld;
 • schud geen handen en geef geen highfives.

Voor iedereen gelden de volgende regels:
 • matig uw stemgebruik;
 • volg looproutes en instructies;
 • laat tafels en banken op de aangegeven plaats staan;
 • doe lege glazen flesjes terug in de daarvoor bestemde kratten (en lege blikjes en plastic flesjes in de PMD afvalbak).

Voor iedereen gelden de volgende regels:
 • was en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en na gebruik van het toilet;
 • volg de looproutes (via centrale hal naar kassa 1, via de koepel naar kassa 2 en wedstrijdtafel);
 • betaal zoveel mogelijk contactloos;
 • BOB alleen mogelijk bij de aankoop van een krat, niet erna;
 • laat tafels, stoelen en banken op de aangegeven plaats staan;
 • doe lege glazen flesjes terug in de daarvoor bestemde kratten (en lege blikjes en plastic flesjes in de PMD afvalbak).
In en om het clubhuis gelden de volgende looproutes:


Bij het opstellen van het protocol hebben we ernaar gestreefd om aan de geldende richtlijnen zo goed mogelijk invulling te geven. Het is uiteraard aan onze sporters, bezoekers en vrijwilligers om elkaar met deze regels de ruimte te geven die nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en wij gaan er vanuit dat iedereen de regels met een goede portie gezond verstand respecteert. Daarvoor danken wij u bij voorbaat!