Ruimte met regels

Op het sportcomplex van BHC Overbos gebruiken we zowel buiten als binnen de ruimte met regels ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus. Deze regels gelden voor iedereen: sporters, vrijwilligers en bezoekers. Wij vertrouwen erop dat iedereen de regels in acht neemt, want voorlopig blijft nog steeds gelden:Het Hygiëneprotocol is gebaseerd op het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF en het Protocol heropening horeca van Koninklijke Horeca Nederland. Onderstaande regels zijn gebaseerd op de met ingang van 26 juni 2021 geldende door de Rijksoverheid bepaalde regels, waarbij wordt aangetekend dat tijdelijk extra maatregelen kunnen gelden.

Op deze pagina geven wij een samenvatting van het protocol in de volgende categoriën:
Ook verwijzen wij naar antwoorden op veel gestelde vragen rondom de coronamaatregelen en de door de KNHB gepubliceerde informatie over de hockeycompetitie en het coronavirus. Mocht u na het lezen van regels daar een vraag over of suggestie voor hebben dan kunt u een bericht sturen naar [email protected].

De volgende basisregels gelden:
 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • beantwoordt u één of meer van de op het moment van uw bezoek geldende gezondheidsvragen met ja, dan heeft u geen toegang tot onze sportaccommodatie;
 • bent u 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (zowel binnen als buiten, met uitzondering van het beoefenen van sport);
 • was vaak uw handen;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
In het clubhuis kunt op op een aantal plekken uw handen desinfecteren, zoals in de centrale hal, in de hal voor de toiletten achter de bar en in de keuken.

Wij verzoeken personen van 13 jaar en ouder hun bezoek na het met nee beantwoord te hebben van alle dan geldende gezondheidsvragen te registreren via bhcoverbos.nl/registratie. Deze registratie geldt per dag dat u de sportaccommodatie bezoekt. U kunt zichzelf tot en met 2 dagen vooruit registreren, als lid/vrijwilliger met uw lidnummer en wachtwoord of als bezoeker.

Op diverse plaatsen op het sportcomplex hangt een bord c.q. flyer met de gezondheidsvragen en een QR-code waarmee het registratieformulier op een telefoon kan worden geopend en ingevuld.

Trainingen en wedstrijden
Voor sporters, trainers, coaches en begeleiders gelden de volgende regels:
 • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben, tenzij door een tijdelijk geldende maatregel anders is bepaald;
 • spelers en begeleiding verlaten na afloop van een training of wedstrijd zo snel mogelijk het veld en pas wanneer een team het veld verlaten heeft, kan een volgend team het veld betreden;
 • voorafgaand aan (zoals tijdens de warming-up), tijdens de rustmomenten en wisselbeurten, alsook na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden (ook in de dug-out).
 • vermijd buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten fysiek contact, zoals bij het vieren van een overwinnings-moment en tijdens een wissel;
 • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen (denk aan drinkfles en masker);
 • laat het delen van fruit achterwege, neem je eigen fruit mee;
 • vermijd geforceerd stemgebruik of zingen op en langs het veld;
 • schud geen handen, doe geen "shake hands", laat de yell voor aanvang van een wedstrijd achterwege en geef geen highfives. Als alternatief voor "shake hands" kun je de "stickie tik" doen;
 • bij het delen van maskers raden wij aan om deze na elk gebruik te desinfecteren en als een team geen vaste keeper heeft raden wij aan om keepersmaterialen na elke training en wedstrijd te desinfecteren;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten uw huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan (dit geldt voor personen van 13 jaar en ouder).
Scheidsrechters verwijzen wij naar de door de KNHB gepubliceerde richtlijnen voor scheidsrechters.

Voor iedereen gelden de volgende regels:
 • matig uw stemgebruik;
 • volg looproutes en instructies;
 • personen staan langs het veld op 1,5 meter afstand van personen van 18 jaar en ouder die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • voor de gehele buitenruimte geldt dat bezoekers van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houden van personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • laat tafels en banken op de aangegeven plaats staan;
 • doe lege glazen flesjes terug in de daarvoor bestemde kratten (en lege blikjes en plastic flesjes in de (oranje) PMD afvalbak).

Voor iedereen gelden de volgende regels:
 • was en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en na gebruik van het toilet;
 • bent u 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • bij verblijf in het bargedeelte en de koepel anders dan in de rij te staan om iets te kopen is het verplicht een vaste zitplaats in te nemen, op 1,5 meter afstand van personen van 18 jaar en ouder die niet tot hetzelfde huishouden behoren.
In en om het clubhuis gelden de volgende looproutes:


In heel Nederland gelden de basisregels voor hoe we samen het Coronavirus onder controle willen krijgen. Maar extra maatregelen kunnen soms ietsje verschillen van wat we gewend zijn.

Hockeyclubs gaan – naast de basisregels - op verschillende manieren om met hun protocollen. In sommige gevallen dien je jezelf een etmaal van tevoren aan te melden, anders krijg je geen toegang tot het complex. Ook komt het voor dat een club per bezoekend team een maximum aantal ouders/supporters toestaat op het complex.

Dus als je meegaat met een uitwedstrijd, kijk dan ruim tevoren op de website van de club van bestemming voor de daar geldende regels. Vanuit BHC Overbos delen we bij de jeugd nog steeds rijdiensten in voor de uitwedstrijden. Daarbij geldt
de landelijke regel dat personen van 13 jaar en ouder die niet uit hetzelfde huishouden komen, in de auto geadviseerd wordt een mondkapje te dragen.

Nawoord
Bij het opstellen van het protocol hebben we ernaar gestreefd om aan de geldende richtlijnen zo goed mogelijk invulling te geven. Het is uiteraard aan onze sporters, bezoekers en vrijwilligers om elkaar met deze regels de ruimte te geven die nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en wij gaan er vanuit dat iedereen de regels met een goede portie gezond verstand respecteert. Daarvoor danken wij u bij voorbaat!