Ruimte met regels

Op het sportcomplex van BHC Overbos gebruiken we zowel buiten als binnen de ruimte met regels ter voorkoming van het verspreiden van het coronavirus. Deze regels gelden voor iedereen: sporters, vrijwilligers en bezoekers. Wij vertrouwen erop dat iedereen de regels in acht neemt, want nog altijd geldt:Het Hygiëneprotocol is gebaseerd op het Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. Onderstaande regels zijn gebaseerd op de met ingang van 25 september 2021 geldende door de Rijksoverheid bepaalde regels.

Op deze pagina geven wij een samenvatting van het protocol in de volgende categoriën:
Ook verwijzen wij naar antwoorden op veel gestelde vragen rondom de coronamaatregelen en de door de KNHB gepubliceerde informatie over de hockeycompetitie en het coronavirus. Mocht u na het lezen van regels daar een vraag over of suggestie voor hebben dan kunt u een bericht sturen naar [email protected].

De volgende basisregels gelden:
  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • beantwoordt u één of meer van de op het moment van uw bezoek geldende gezondheidsvragen met ja, dan heeft u geen toegang tot onze sportaccommodatie;
  • was vaak en goed uw handen;
  • geef elkaar de ruimte, 1,5 meter blijft een veilige afstand.
In het clubhuis kunt op op een aantal plekken uw handen desinfecteren, zoals in de centrale hal, in de hal voor de toiletten achter de bar en in de keuken.

Voor iedereen gelden de volgende regels:
  • was en desinfecteer uw handen bij binnenkomst en na gebruik van het toilet;
  • de blauwe zone is de zogenoemde afhaalzone, waar geen coronatoegangsbewijs nodig is en waar aan de tafels geen consumpties mogen worden genuttigd (dat kan wel in de groene zone en buiten op het terras of langs het veld); 
  • de groene zone is de zogenoemde horecazone, waar aan de tafels consumpties kunnen worden genuttigd na controle van uw coronatoegangsbewijs aan de bar;
  • de afscheiding tussen de blauwe en groene zone wordt al naar gelang de behoefte aan zitplaatsen door het barpersoneel verplaatst; zelf verplaatsen is niet toegestaan.

In heel Nederland gelden de basisregels voor hoe we samen het Coronavirus onder controle willen krijgen. Maar extra maatregelen kunnen soms ietsje verschillen van wat we gewend zijn.

Hockeyclubs gaan – naast de basisregels - op verschillende manieren om met hun protocollen. Dus als je meegaat met een uitwedstrijd, kijk van tevoren op de website van de club van bestemming voor de daar geldende regels.

Nawoord
Bij het opstellen van het protocol hebben we ernaar gestreefd om aan de geldende richtlijnen zo goed mogelijk invulling te geven. Het is uiteraard aan onze sporters, bezoekers en vrijwilligers om elkaar met deze regels de ruimte te geven die nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en wij gaan er vanuit dat iedereen de regels met een goede portie gezond verstand respecteert. Daarvoor danken wij u bij voorbaat!