Veilig sportklimaat

Om een veilig sportklimaat te kunnen borgen voert BHC Overbos beleid dat aansluit bij het pestprotocol alsmede de werkwijze van onze vertrouwenspersoon. Wij verwijzen naar het beleidsdocument Veilig Sportklimaat BHC Overbos voor meer informatie. Het doel is dat betaalde krachten en vrijwilligers de Gedragscode Vrijwilligers BHC Overbos onderschrijven en naar deze gedragscode handelen.

Vertrouwenspersoon
BHC Overbos beschikt over een (mannelijke) vertrouwenspersoon. Er is voor een externe functionaris zonder binding met de club gekozen om te voorkomen dat degene die de vertrouwenspersoon benadert zich gehinderd voelt door eventuele familiale of vriendschappelijke banden binnen de vereniging.

Onze vertrouwenspersoon:
Mr. Robert Mijnsbergen
Anna van Renesseplein 8
1911 KN  Uitgeest
0251-362038