Vacatures

Het vacatureoverzicht geeft aan voor welke bestuurs- en commissiefuncties momenteel behoefte is aan vrijwilligers om aan die functies invulling te gaan geven. Druk op bij een functie voor meer informatie over die functie.

Naast deze functies is er altijd de mogelijkheid tot het uitvoeren van ondersteunende taken als trainer, coach, begeleidend ouder, barcoördinator etc. Wil je graag iets doen voor de club en staat de functie die jou leuk lijkt er niet bij ? Neem dan gerust contact op en laat ons weten wat je zou willen doen, dan brengen we je in contact met de daarvoor verantwoordelijke functionaris of commissie.

Voorzitter Sponsorcommissie
Accommodatie
Commissielid Barcommissie
Commissielid Feestcommissie De Feestcommissie organiseert in samenwerking met
Voorzitter Feestcommissie
Voorzitter Sinterklaascommissie
Algemene zaken
Commissielid Commissie Sportiviteit & Respect
Voorzitter Privacycommissie De voorzitter van de Privacycommissie vertegenwoor
Vertrouwenspersoon Vertrouwenscommissie p/a Advocatenkantoor Mijnsbergen T.a.v. Mr. R.M.
Commissielid Wedstrijdtafel
Commissielid Wedstrijdtafel
Commissielid TC dames
Commissielid TC heren